El misterioso caso del asesinato del arte moderno - Javier Montes

El naixement de l'art contemporani s'explica com una investigació detectivesca. El cos del delicte: l'obra Élevage de poussière (1920). Els principals sospitosos: Marcel Duchamp i Man Ray. El mòbil: convertir l'artista-mèdium en artista-Mides.