Pequeño mundo ilustrado - María Negroni

Enciclopèdia portàtil de la sorpresa. Diccionari de meravelles. Per ordre alfabètic, com si el món fantàstic pogués ordenar-se, se succeeixen més de vuitanta textos breus sobre els racons més exquisits i intransitats del nostre univers cultural.

Informació addicional